Get Adobe Flash player

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet
door de zorgverzekeraar wordt vergoed, maar voor eigen rekening van de
verzekerde, u dus, komt. Het vrijwillige eigen risico bestaat al sinds
de invoering van de basisverzekering. Sinds 2008 is er het door de
overheid vastgestelde verplichte eigen risico.

Verplicht eigen risico

Vanaf 1 januari 2008 geldt een verplicht eigen risico.Voor 2016 is dit
385,-. Dit is uw verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico in
de basisverzekering geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het, door de overheid vastgestelde, verplichte eigen risico, kunt u bij de verschillende verzekeraars vaak nog kiezen
voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee kunt u uw premie verlagen.

Wat valt buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico?

Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering. Er is een
aantal uitzonderingen dat niet meetelt voor het verplichte eigen
risico. Dit betreffen de volgende uitzonderingen:

 • Kraamzorg;
 • Ketenzorg
  (samenhangend geheel van zorginspanningen geleverd door verschillende
  zorgaanbieders, waarbij het cliëntproces centraal staat);
 • Nacontroles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor;
 • Huisartsenzorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op recept van de huisarts;
 • Verloskundige zorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op
  recept van de huisarts en ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege
  zwangerschap of bevalling;
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bij deze hulpmiddelen
  geleverde verbruiksartikelen en de gebruikskosten van het hulpmiddel
  (zoals stroomkosten)
 • Wijkverpleging (Verpleging en verzorging in de thuissituatie)
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verzekeraar van uw keuze.