Get Adobe Flash player

Zorgverzekering 2017 HET NIEUWE ZORGSTELSEL

Basis- en aanvullende verzekering

Algemeen
Op 1 januari 2006 is ons zorgstelsel ingrijpend veranderd. Het verschil tussen ziekenfonds- en particuliere verzekeringen is toen verdwenen. Ook de ziektekostenregelingen voor ambtenaren zijn verdwenen.

Hieronder proberen wij de veranderingen in grote lijnen aan te geven. Ook treft u verwijzingen aan naar andere websites waar u informatie over de veranderingen kunt vinden.

Dekkingsoverzicht Basisverzekering
De dekking van de basisverzekering is vastgesteld door de overheid en is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is de meest noodzakelijke zorg opgenomen.

Welke zorg zit per 1 januari 2017 in de basisverzekering?

 • huisarts;
 • behandeling en verblijf in het ziekenhuis;
 • medisch-specialistische zorg;
 • geneesmiddelen;
 • tandheelkundige zorg tot 18 jaar;
 • tandprothetische zorg;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling);
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • hulpmiddelen;
 • medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland;
 • ambulance- en zittend ziekenvervoer;
 • verloskundige hulp en kraamzorg;
 • logopedie;
 • ergotherapie;
 • geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar.
 • dieetadvisering
 • verpleging en verzorging in de thuissituatie (aan verzekerden zonder verblijfsindicatie)
 • zintuiglijke gehandicaptenzorg (aan verzekerden zonder verblijfsindicatie)

 

Op vergoedingen uit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Dit betekent dat voor een bepaalde zorg eerst aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico voordat uw zorgverzekering de kosten
vergoedt.
(bron: Zorgverzekeraar DSW)

Veranderingen in het basispakket – Fysiotherapie
Verzekerden vanaf 18 jaar moeten de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen zelf gaan betalen. Langdurige fysiotherapie wordt bij een aantal aandoeningen niet meer vergoed.

Wat verandert er bij de fysiotherapie?
Het kabinet moet bezuinigen om de overheidsuitgaven weer op orde te krijgen. Ook de gezondheidszorg zal moeten bijdragen aan de beheersing van de uitgaven. Daarom wijzigt de overheid de vergoedingen voor fysiotherapie. U moet meer behandelingen zelf betalen. Daarnaast wordt de lijst aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed, ingekort.

Meer behandelingen zelf betalen
Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen straks de eerste 20 behandelingen zelf. Het gaat hier om behandelingen voor aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan. Op deze lijst staan alle aandoeningen waarvan de
behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed.

Aanvullende verzekering
Omdat niet alle zorg in de basisverzekering is opgenomen blijft een goede aanvullende verzekering belangrijk. Wij adviseren u daarom een aanvullende verzekering af te sluiten. U wilt immers verzekerd blijven van bijvoorbeeld goede tandheelkundige zorg en fysiotherapie.

Voor de voorwaarden van de aanvullende verzekering verwijzen wij u naar de voorwaarden welke u bij de verzekeraar van uw keuze kunt opvragen.

Acceptatieplicht- acceptatierecht zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren die zich aanmeldt voor de nieuwe zorgverzekering (BASISPAKKET), ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. Een zorgverzekeraar mag ook geen hogere premie vragen op grond van leeftijd of gezondheid.

Voor de aanvullende verzekering echter geldt een acceptatierecht. Dit betekent dat een zorgverzekeraar mensen mag weigeren of kan aannemen op hun eigen condities. Op dit moment blijkt dat een groot aantal verzekeraars nieuwe cliënten
aanbieden dat ook zij zonder enige voorwaarden zullen worden geaccepteerd voor de aanvullende verzekering. Alleen voor een
uitgebreide tandartsverzekering kan er nog een keuring worden verlangd. Bij uw huidige zorgverzekeraar zult u waarschijnlijk zonder meer worden geaccepteerd voor de aanvullende verzekering.

U moet bij sommige verzekeraars ook rekening houden met het feit dat zij een wachttijd hanteren voor bijvoorbeeld fysiotherapie of tandheelkundige behandelingen. Dit houdt in dat deze behandelingen pas vergoed gaan worden wanneer u bv. een half jaar bij uw nieuwe verzekeraar bent verzekerd (mocht u dus al bij een fysiotherapeut onder behandeling zijn). Zo worden dus ook kronen, bruggen etc. pas na een half jaar of een jaar vergoed.

De nieuwe zorgverzekering (basispakket) en de aanvullende verzekering hoeft u NIET bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten.

 

Informatie
Voor verdere informatie over onder andere premie, (aanvragen van) zorgtoeslag, eigen risico, no-claim korting etc., verwijzen wij u graag naar de onderstaande websites.

 • Fysiotherapie 2015  Overzicht van de aanbevolen polissen t.a.v. fysiotherapie
 • Kiesbeter
  Overzicht van zorgpremies en voorwaarden basis- en aanvullende verzekering 2013
 • Zorgpremie
 • Independer
  Voor een onafhankelijk vergelijk van de verschillende zorgaanbieders en een berekening van uw zorgpremie.
 • Fysiotherapievergoeding
  Een uitgebeid overzicht waarop u per verzekeraar kunt zien hoeveel behandelingen fysiotherapie er worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • Zorgverzekeraars
 • Toeslagen
  Website van de belastingdienst. Hier vindt u informatie over de zorgtoeslag.

 

Ook kunt u natuurlijk informatie opvragen bij uw huidige zorgverzekeraar.