Get Adobe Flash player

Vergoeding en tarieven 2018

Net als voorgaande jaren hebben wij ook in 2018 contracten afgesloten met vele zorgverzekeraars. Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben, of heeft u het maximum aantal vergoedde behandelingen bereikt, dan behandelen wij u graag voor de hier onder vermelde tarieven.
Voor restitutie bepalingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden welke u hebt ontvangen van uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven 2018

Zitting fysiotherapie 34,25
Zitting orthopedische manuele therapie 46,95
Screening (DTF) 19,25
Intake na screening 34,25
Intake na verwijzing 44,74
Eenmalig fysiotherapeutsich onderzoek 61,75
Toeslag voor uitbehandeling 19,25
Toeslag buiten reguliere werktijden 19,25
Niet nagekomen consult 100 % van het consult
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs

Kunt u de afspraak niet nakomen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van
tevoren kenbaar te maken. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak
worden geannuleerd worden voor 100% in rekening gebracht.

*Geregistreerd bij de Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele
Therapie, Nederlandse Vereniging Manuele Therapie  en het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie