Get Adobe Flash player

Fysiotherapie

Wat is een fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de deskundige van ons dagelijks bewegen. Het menselijk lichaam is een verbazend goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van af weet is de fysiotherapeut: de
deskundige van ons dagelijks bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht
voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te
voorkomen.
Voor wie is de fysiotherapeut?
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut,
omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging
problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan
tijdens het werk of in het dagelijks leven, klachten vanwege een ongeval
of ziekte, een verkeerde beweging of simpelweg omdat het lichaam
ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat
u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon
boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk
of, als u in een instelling/ziekenhuis verblijft, zelfs eerder naar
huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt
voorkomen of beperken.
Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of
in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis
of verpleegtehuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u aan
huis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de
eerste behandeling vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk
beeld van uw klachten door vragen te stellen en u te onderzoeken. Op
basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan
opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken fysiotherapeuten met vaste
richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders: elke
klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Deze is bedoeld om de
bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te
vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter
evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te
leren als ook om te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u
zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en
mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste
manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter
ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik
maken van massage en fysiotechniek.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u
voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat
wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of
verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op
lange termijn het meest gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk
zelfstandig kunt doen.

Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door oefeningen te doen en door goed aan
te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk
is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw
herstel.
Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?
Sinds 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Dit betekent
dat u geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig heeft voor
een eerste consult. Vanzelfsprekend kunt u ook nog steeds met een
verwijzing bij uw therapeut terecht. Ook wanneer u advies wilt, is het
mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een
afspraak. De huisarts/specialist en de behandelende fysiotherapeut
wisselen geregeld onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg
over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de
fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor
een eventuele vervolgbehandeling.
Wie betaalt de fysiotherapeut?
Vanaf 1 februari 2005 is de vrije-markt-werking van kracht binnen de
fysiotherapie. Dit houdt in dat de fysiotherapeuten vrij zijn in het
bepalen van hun eigen tarieven. Deze tarieven kunt u terugvinden op een
prijslijst waarover iedere fysiotherapeut moet beschikken. Wanneer een
fysiotherapeut echter een overeenkomst heeft met uw verzekeraar, is hij
gebonden aan de door uw verzekeraar bepaalde tarieven. Uw verzekeraar
zal dan het gehele bedrag of een deel daarvan vergoeden. Voor informatie
over restitutiebepalingen verwijzen wij u door naar de polisvoorwaarden
van uw verzekeraar.

In het menu treft u onder de button Zorgverzekeraars een overzicht aan van de verzekeraars waar wij een
overeenkomst mee hebben afgesloten.

Voor mensen met een bepaalde chronische aandoening wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen wordt
fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling (2014).

Voor kinderen tot 18 jaar vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering
van de 1e 9 behandelingen met een maximum van 18. Meer informatie kunt u
krijgen van uw verzekeraar.
Uw lichaam verdient de beste behandeling
Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan o.a. gezond bewegen, het
terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die
manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk
functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.
Zekerheid over kwaliteit
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie
heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de
overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om
de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het
Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de
beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling,
praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens
de KNGF-richtlijnn, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie
inschrijven. Meer informatie vindt u op www.fysiotherapie.nl. Ook kunt u bellen met het KNGF, telefoon: 033-467 29 00