Get Adobe Flash player

Manuele therapie

Wat is orthopedische manuele therapie?
Orthopedische manuele therapie is een therapie waarbij, na nauwgezet onderzoek,
klachten en stoornissen van het bewegingsapparaat (o.a. wervelkolom en
ledematen) kunnen worden verbeterd. De orthopedisch manueel therapeut
maakt gebruik van een scala aan manuele technieken (de zogenaamde
handgrepen) en medische trainingstherapie.
Wat is een orthopedisch manueel therapeut?
Een orthopedisch manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich heeft
gespecialiseerd in orthopedische manuele therapie, door een vijf jaar
durende opleiding bij de Opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OOMT)
te volgen. Orthopedisch manueel therapeuten worden verplicht tot het
volgen van na- en bijscholing door de Nederlandse Associatie
Orthopedische Manuele Therapie (NAOMT). Dit is de beroepsvereniging voor
de in Nederland gevestigde orthopedisch manueel therapeuten.
Welke klachten kan een orthopedisch manueel therapeut behandelen?
Klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen
daarvan, behoren tot het werkterrein van de orthopedisch manueel
therapeut. Bijvoorbeeld klachten aan de wervelkolom, zoals (lage)rug-,
nek- en schouderklachten kunnen worden verholpen door de orthopedisch
manueel therapeut. Ook kunnen onder andere langdurige hoofdpijnklachten,
sportblessures, (in)stabiliteitsklachten of klachten na een ongeluk of
medische ingreep behandeld worden.
Wat is de toegevoegde waarde van de orthopedisch manueel therapeut?  
Een orthopedisch manueel therapeut heeft zeer veel kennis van het houdings-
en bewegingsapparaat, waardoor deze goed in staat is om een heldere
diagnose te stellen en de achtergrond van uw klachten uit te leggen. Met
orthopedische manuele therapie kunt u vaak op effectieve wijze van uw
klachten afgeholpen worden. Dit kan gaan om het vergroten van de
bewegingsvrijheid, maar ook om bijvoorbeeld het zo snel mogelijk
wegnemen van hevige pijn.

Om klachten in de toekomst te voorkomen stelt de orthopedisch manueel therapeut, tijdens en na de behandeling,
veelal een trainingsprogramma voor die de belastbaarheid van het
gewrichts- en spierstelsel structureel verbetert. Op deze manier kunt u
dus zelf een bijdrage leveren aan de verlichting van uw klachten en/of
aan het herstel daarvan.
De samenwerking tussen de orthopedisch manueel therapeut, huisarts en eventuele andere behandelaars is tevens
kenmerkend voor de werkwijze van de orthopedisch manueel therapeut. Uw
klachten worden zodoende in een breder verband beoordeeld en behandeld.
Hoe kunt u worden verwezen?
Voor een diagnostisch onderzoek of een second opinion kunt u bij een orthopedisch manueel therapeut terecht.
Sinds 1 januari 2006 kunt zich rechtstreeks aanmelden bij een orthopedisch
manueel therapeut. U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist
meer nodig.
Vanzelfsprekend kunt u ook met een verwijzing terecht.

De orthopedisch manueel therapeut brengt aan de verwijzend arts verslag uit van de verrichtingen en resultaten.
Komt u zonder verwijzing dan zal de orthopedisch manueel therapeut u vragen
of hij uw huisarts of specialist verslag moet doen van uw bezoek.
Wordt orthopedische manuele therapie vergoed door de zorgverzekeraars?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze vorm van manuele therapie.
Desondanks is het verstandig om u te laten informeren over uw eigen
verzekering en de omschreven polisvoorwaarden. Het vergoedingssysteem
voor de orthopedische manuele therapie verschilt namelijk per
zorgverzekeraar.
Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Nederlandse
Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie (NAOMT):

NAOMT
Postbus 1027
2280 CA RIJSWIJK (ZH)
www.naomt.nl