Vertrouwd

Jarenlang is de samenstelling van ons team niet veranderd.

In September 1978, werd de eerste ”patienten stap” over onze toen kersverse drempel, gezet. Naast de oprichter Maarten Binnendijk vormde Richard Odijk het tweede lid van het huidige team. In 2000 volgde Charles Vogelzang en 3 jaar later werd het team compleet door Remco Klinkenberg.

Voor een ieder, die eerder van onze diensten gebruik maakte voelt deze continuiteit vertrouwd.

U, die niet eerder geweest is zal dit ook snel ervaren.

Het Team heeft een voornamelijk orthopedisch holistische benadering van uw zorgvraag.

Onze specialisten

Maarten Binnendijk

070-3242409 (optie 1) binnendijk@fysiotherapie-denhaag.nl Maak een afspraak

In 1973 af gestudeerd als Fysiotherapeut en in 1994 als Orthopedisch Manueel Therapeut. Na mijn dienstplicht vervuld te hebben in het militair revalidatie centrum te Doorn en 3 jaar werkzaam geweest te zijn in het Westeinde (MCH) Zieken huis te Den Haag, startte ik met een compagnon in 1978 de huidige praktijk. Door nieuwe uitdagingen aan te gaan werk ik nog steeds met veel enthousiasme.

Vier jaar geleden ben ik d.m.v. sensoren van ViMove/Dorsavi analyses gaan maken. Dit kan o.a. van de rug bewegingen, zelfs tot 24 uur lang, of van de loopfunctie tijdens uw hardloopronde. Ook kan er getraind worden met deze sensoren op geplakt.

In de Functional Patterns trainingsmethode heb ik een nieuwe uitdaging gevonden ,om u te begeleiden. Praktische ervaring heb ik opgedaan door het begeleiden van sportteams in Tennis en Hockey.

Specialismen:

Richard Odijk

070-3242409 (optie 2) odijk@fysiotherapie-denhaag.nl Maak een afspraak

In 1989 ben ik afgestudeerd aan Academie voor Fysiotherapie in Rotterdam. Na het vervullen van mijn dienstplicht in 1990, ben ik aan het werk gegaan bij Fysio Benoordenhout in Den Haag.

Mede door het aanstekelijke enthousiasme van mijn collega Maarten Binnendijk, ben ik mij steeds meer gaan interesseren in het Totale-Mens-Principe; Lichaam en geest zijn immers 1!

Het werken aan spieren en gewrichten is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van verschillende klachten maar ik miste de kennis om dit te relateren aan andere onderdelen waaruit ons lichaam bestaat en die zich kunnen uiten in ons bewegingsapparaat.

Vanuit dit holistisch denkmodel ben ik in 2016 begonnen met de opleiding osteopathie aan de I.A.O te Gent. In 2020 hoop ik hiervoor mijn Master en D.O. titel te behalen.

Specialismen:

 • Osteopathie (i.o.)
 • Orthopedische manuele therapie (OOMT)
 • Sport specifiek denken en benaderen van sportblessures (veel expertise op het gebied van diverse sporten; voetbal, volleybal, turnen, fietssport)
 • Orthopedisch deel van het bewegingsapparaat
 • Keten denken

Remco Klinkenberg

070-3242409 (optie 3) klinkenberg@fysiotherapie-denhaag.nl Maak een afspraak

Vanaf 2003 ben ik werkzaam bij FysioBenoordenhout. Voor die tijd heb ik gewerkt bij Fysiotherapie Jagdewsing in Den Haag waar ik mijn afstudeerstage van de Internationale Academie Thim van der laan heb gelopen (1995).

Het werken in de partikuliere praktijk heb ik altijd gecombineerd met andere aktiviteiten. Zo heb ik 6 jaar in de medische begeleidingsstaf bij het Haagse tophockey gezeten. Tot 2004 bij het Sophia Revalidatie met Rheuma patienten gewerkt en van 1996 – 1999 les gegeven op de Academie Thim van der Laan voor de nascholing van sportmasseurs.

In 2009 ben ik afgestudeerd als Orthopedisch Manueel Therapeut (OMT).

Specialismen:

 • Dry Needling
 • Shacklock Neurodynamica
 • Specifieke stabilisatie van de wervelkolom
 • Cure tape / Sporttaping
 • Orthopedisch Manuele Therapie

Charles Vogelzang

070-3242409 (optie 4) vogelzang@fysiotherapie-denhaag.nl Maak een afspraak

Ik ben in 1992 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Leidse Hogeschool. In de periode tussen 1992 en 1997 ben ik werkzaam geweest in diverse particuliere parktijken (de eerste lijn). Sinds 1997 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in het Gezondheidscentrum te Wassenaar.

Vanaf januari 2000 ook in deze praktijk. In dat zelfde jaar heb ik de studie Orthopedische Manuele therapie (OOMT) afgerond.

Specialismen:

 • Bewegelijkheid van het zenuwstelsel (Neurodynamics)
 • Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
 • Het leggen van relaties tussen plaats/veroorzaker van de klacht en spiergroepen, gewrichten en zenuwstelsel (genoemd keten denken)
 • Behandeling van de rug en de ledenmaten
 • Holistische denk- en handelswijze